Η πρόβλεψη το μεγαλύτερο προσόν του πολιτικού κατά τον Θουκυδίδη και συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Εισαγωγή Στο παρακάτω κείμενο θα αναφερθούμε στην θέση ότι κατά τον Θουκυδίδη το μεγαλύτερο προσόν του πολιτικού είναι η πρόβλεψη. Στη συνέχεια, θα δούμε επιγραμματικά τον λανθασμένο χειρισμό του Υπουργείου Παιδείας σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως η Ανώτατη Εκπαίδευση, και πιο συγκεκριμένα οι συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Πανεπιστημίων και […]