ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.

Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΚΤΕ ΑΜΘ στο έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Έργων και Δημιουργίας Προβλέψεων (CIRCE)», ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ΓΓΕΤ, 1/10/2006 – 31/3/2008.

Σύνολο: 18 μήνες.

2.

Επιστημονικός Υπεύθυνος στο έργο που υλοποίησε το ΚΤΕ ΑΜΘ «Συμβουλευτική Υποστήριξη του Δήμου Ξάνθης για την Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών», Δήμος Ξάνθης, Αύγ. – Δεκ. 2007.

Σύνολο: 4 μήνες

3.

Επιστημονικός Υπεύθυνος στο έργο, που υλοποίησε το ΚΤΕ ΑΜΘ, «Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στον Οργανισμό για την Τοπική Κυβερνητική Ανασυγκρότηση (Foundation for Local Governmental Reform)», Foundation for Local Governmental Reform, Sofia, Boulgaria, Νοέ. 2007 – Φεβ. 2008.

Σύνολο: 4 μήνες.

4.

Επιστημονικός Υπεύθυνος στο έργο, που υλοποίησε το ΚΤΕ ΑΜΘ και το ΤΕΙ Καβάλας, «Τεχνολογική και Εφαρμοσμένη Έρευνα στον Νομό Καβάλας», ΓΓΕΤ, Μάιος – Σεπτ. 2006.

Σύνολο: 5 μήνες.

5.

Επιστημονικός Υπεύθυνος στο έργο, που υλοποίησε το ΚΤΕ ΑΜΘ και το ΤΕΙ Καβάλας, «Τεχνολογική και Εφαρμοσμένη Έρευνα στον Νομό Καβάλας», ΓΓΕΤ, Μάιος – Αύγ. 2005.

Σύνολο: 4 μήνες.

6.

Συμμετοχή με αμοιβή στο έργο, που υλοποίησε το ΚΤΕ ΑΜΘ, «Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στον Δήμο Καβάλας», Δήμος Καβάλας, Ιαν. – Απρ. 2008.

Σύνολο: 4 μήνες.

7.

Συμμετοχή με αμοιβή στο έργο, που υλοποίησε το ΚΤΕ ΑΜΘ, «Έρευνα για την Ανεργία και την Απασχόληση στον Νομό Καβάλας», Επιμελητήριο Καβάλας, 2007 – 8.

Σύνολο: 4 μήνες.

8. Συμμετοχή με αμοιβή στο έργο, που υλοποίησε το ΤΕΙ Καβάλας, «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Καβάλας (2002-8)», του Μέτρου 2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
9.

Συμμετοχή με αμοιβή στο έργο, που υλοποίησε το ΤΕΙ Καβάλας, «Ινστιτούτο Διά Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) – Α΄ Φάση», ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2006-7.

Σύνολο: 18 μήνες.

10.

Συμμετοχή με αμοιβή στο έργο, που υλοποίησε το ΚΤΕ ΑΜΘ, «Συμβουλευτική Υπηρεσία Υποστήριξης για την Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας», Νομαρχία Καβάλας, Αύγ. – Δεκ. 2007.

Σύνολο: 4 μήνες.

11.

Συμμετοχή με αμοιβή στο έργο, που υλοποίησε το ΤΕΙ Κρήτης, «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ Κρήτης», υποέργο «Βία κατά των γυναικών και κοινωνικά δίκτυα φροντίδας στην Κρήτη», ομάδα έργου, Ιούλ. 2004 – Αύγ. 2006.

Σύνολο: 26 μήνες.

12.

Συμμετοχή με αμοιβή στο έργο, που υλοποίησε το ΤΕΙ Καβάλας, «Υβριδικές Τεχνολογίες», Interreg II, 2005-7.

Σύνολο: 18 μήνες.

13.

Συμμετοχή με αμοιβή στο έργο, που υλοποίησε το Πολυτεχνείο της Βιέννης, «STAT Project – Advanced Numerical Micromagnetics», ως ερευνητής, Μάιος 2000 – Αύγ. 2002.

Σύνολο: 28 μήνες.

14.

Συμμετοχή με αμοιβή σε ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου του Μπράντφορντ, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Αγγλία, Ιαν. 2003 – Δεκ. 2005.

Σύνολο: 36 μήνες.