Ορθός Λόγος, Λογική και Ορθολογισμός (Μέρος δεύτερο)

Εισαγωγή Στο προηγούμενο άρθρο μας αναφερθήκαμε στον ορθό λόγο, προσπαθώντας να δώσουμε ένα ορισμό του. Λόγω της επιθυμίας να είναι τα άρθρα αυτά σχετικά σύντομα, ώστε να μπορούν να διαβαστούν ευκολότερα, παραλείψαμε σημαντικές αναφορές στον ορθό λόγο. Στο παρόν άρθρο θα συνεχίσουμε με την παράθεση πηγών σχετικά με τον ορθό […]

Ορθός Λόγος, Λογική και Ορθολογισμός

Εισαγωγή Στη σειρά άρθρων που θα ακολουθήσουν θα αναφερθούμε στον ορθό λόγο, τη σχέση του με την λογική, και τον ορθολογισμό (rationalismus). Η αφετηρία του άρθρου ήταν η «απορία» μου σχετικά με τον ορισμό του ορθού λόγου, εάν βέβαια υπήρχε κάτι τέτοιο. Σε προηγούμενο άρθρο («Αριστοτέλης και Πολιτική Επιστήμη», 9 […]

Η πρόβλεψη το μεγαλύτερο προσόν του πολιτικού κατά τον Θουκυδίδη και συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Εισαγωγή Στο παρακάτω κείμενο θα αναφερθούμε στην θέση ότι κατά τον Θουκυδίδη το μεγαλύτερο προσόν του πολιτικού είναι η πρόβλεψη. Στη συνέχεια, θα δούμε επιγραμματικά τον λανθασμένο χειρισμό του Υπουργείου Παιδείας σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως η Ανώτατη Εκπαίδευση, και πιο συγκεκριμένα οι συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Πανεπιστημίων και […]

Παλαμήδης και εθνικές εκλογές

Εισαγωγή Στο άρθρο αυτό θα αναφερθούμε στον ήρωα του Τρωικού Πολέμου Παλαμήδη και την άδικη κατηγορία του από τον Οδυσσέα, η οποία κατέληξε στην θανάτωσή του. Θα την συνδέσουμε με την άδικη κατηγορία του Σωκράτη και θα αναφερθούμε στην μετάνοια των Αθηναίων για την θανάτωση του πιο δίκαιου πολίτη της […]