ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Αντιπρόεδρος της ΑΔΙΠ (από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα).
2. Μέλος του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ (από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015).
3. Μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΙΠ (από τον Απρίλιο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2015).
4.

Συγγραφέας των άρθρων:

Α) V. Tsiantos, S. Chatzifotiou, K. Oikonomou, “Quality assurance and accreditation in Greece: A critical look at the informatics and telecommunications departments,” Telecommunications and Multimedia (TEMU), Proceedings 2014 International Conference on, pp. 52-57, 28-30 July 2014.

Β) Σεβαστή Χατζηφωτίου, Βασίλης Τσιάντος, Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική. Διδασκαλία σε Μεγάλες Τάξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Μια Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, Πρακτικά Συμποσίου, Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια terra incognita?, Επιμέλεια Κατερίνα Κεδράκα, Αλεξανδρούπολη, pp. 153-162, 9-11 Σεπτεμβρίου 2016.

5.

Προσκεκλημένος ομιλητής στις παρακάτω ημερίδες:

Α) Βασίλης Τσιάντος, Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών, Ημερίδα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ, με Θέμα «Διασφάλιση και Πιστοποίηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Προκλήσεις για το μέλλον», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 3 Οκτωβρίου 2014.

Β) Βασίλης Τσιάντος, Oλοκλήρωση του Α΄ Κύκλου Εξωτερικών Αξιολογήσεων των ΑΕΙ από την ΑΔΙΠ, Ημερίδα: Αξιολόγηση Ιδρυμάτων και Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδων – Δύο Νέες Δράσεις της Α.ΔΙ.Π., ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 6 July 2014.

Γ) Βασίλης Τσιάντος, Ημερίδα: Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση, ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Πατρών, 12 Μαΐου 2014.

6.

Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της ENQA:

Α) 7th ENQA General Assembly, Gloucester Guildhall, Gloucester, United Kingdom, 20-21 October 2016, hosted by Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA).

Β) 6th ENQA General Assembly, 15 Years of ENQA, Dublin, Ireland, 22-23 October 2015, hosted by Quality and Qualifications Ireland (QQI).

7.

Συμμετοχή σε διεθνή σεμινάρια Διασφάλισης Ποιότητας:

Α) Social dimension of e-learning – Addressing challenges through QA, ENQA, 12-13 December 2016, Athens, Greece.

Β) EUROPEAN CONFERENCE SEMINAR (in cooperation with ENQA) “Impact Analysis of External Quality Assurance in Higher Education Institutions: Methodology and Its Relevance for Higher Education Policy”, 19-20 May 2014, Mannheim, Germany.

8. Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την Γνώμη της ΑΔΙΠ για την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Ιούνιος 2015).
9. Πρόεδρος/Μέλος της ΟΜΕΑ του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών του ΤΕΙ Καβάλας (νυν ΤΕΙ ΑΜΘ, 2009-2013).