Φιλοσοφία και τοπικές εκλογές

Ας εξετάσουμε στο παρόν σημείωμα εάν η φιλοσοφία έχει σχέση με τις τοπικές  (δημοτικές και περιφερειακές) εκλογές. Πρέπει, όμως, πρώτα να πούμε ότι  ερώτηση «Τι είναι Φιλοσοφία;» είναι από μόνη της κεντρικό θέμα αναζήτησης στην μελέτη της φιλοσοφίας. Κάποιοι θεωρούν ότι φιλοσοφία είναι η αναλυτική μελέτη  εννοιών, άλλοι την βλέπουν […]

Page 1 Page 2 Page 3